Senteret kan når som helst be medlemmet om en dopingprøve. Medlemmet er kjent med at en dopingprøve består av å avlegge en urinprøve under tilsyn an autorisert dopingkontrollør/helsepersonell fra stiftelsen Antidoping Norge og at slike prøver analyseres på et godkjent laboratorium. Vi avslutter medlemskapet med umiddelbar virkning dersom hvis medlemmet ikke vil la seg teste eller tester positivt.