Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny skriftlig frysskjema med vedlagt dokumentasjon sendes oss innen utgangen av inneværende frysperiode.

Ettersom vi makulerer/sletter dokumentasjon som tidligere er sendt inn må ny dokumentasjon sendes.

E-post