Medlemskapet kan fryses av følgende grunner:

 • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 • Utstasjonering i jobb eller studie som er dokumentert.
 • Militærtjeneste som er dokumentert
 • Borteboerstudenter som skal på jule/påske eller sommerferie. Må føre hjemadressen på fryssøknaden, trenger ikke annen dokumentasjon. Kan fryse en måned i forbindelse med jule- og påskeferie og 3 måneder i perioden 01.06.-.01.09.
 • Junior- og seniormedlemskap kan fryses uten dokumentsjon
 • Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling, med unntak av reise som varer over 2 måneder og som kan dokumenteres (kan være ferie). 
 • Frys kan ikke tilbakeføres. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før frysperioden starter, og dokumentasjon må følge fryssøknaden.
 • Frys gjelder minst 1 måned og maksimum 12 måneder. Fryses fra dato til dato.
 • Bindingstiden forskyves like mange måneder som medlemskapet fryses slik at medlemskapets varighet blir 12 betalende måneder. 
 • Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder.
 • Frys er ikke godkjent før man mottar bekreftelse fra Spenst Alta.
 • Ved oppsigelse under frysperiode bortfaller ikke din oppsigelse måned/periode.

E-post