Det er kun under særskilte omstendigheter at bindingstiden kan brytes.

Binding kan brytes ved;

  • Langvarig sykdom som kan dokumenteres
  • Flytting ut av Alta. Dette må dokumenteres med enten flyttemelding fra Posten, skjermbilde fra Altinn eller adresseendring i Folkeregisteret, evt bekreftelse på skoleplass.
  • Soningsforhold som går ut over din bindingstid. Dokumentasjon kan sendes via fullmaktshaver.

Du kan levere oppsigelse mens du ennå har bindingstid, da vil medlemskapet avsluttes når bindingstiden er over..