Dette kan være årsaken til at du fremdeles blir fakturert:

  • Du har fremdeles bindingstid. Hvis du fremdeles har bindingstid, vil du fortesette å betale for medlemsavgiften din inntil denne utløper.
  • Du står som ansvarlig betaler for noen andre. Hvis du betaler for andre, vil du fortsette med dette så lenge betalingsavtalen gjelder eller inntil medlemskapet du betaler for sies opp.
  • Du betaler din siste faktura den 20. i oppsigelsesmåneden. Dvs at hvis du sa opp i januar er februar siste betalingsmåned.
  • Har du PT klipp på avbetaling vil denne løpe inntil hele nedbetalingsplanen er fullført.
  • Ditt medlemskap er ikke avsluttet. Registrer din oppsigelse eller kontakt oss. Har du sagt opp, og ikke mottatt svar fra oss innen 14 dager må du selv ta kontakt med oss for å sjekke hva som har skjedd.