Anja på spinning

Alle sykkeltimer med høy intensitet har som hovedmål å bidra til å øke ditt maksimale oksygenopptak (kondisjon) og dermed også bidra til økt utholdenhet (utnyttelsesgrad). Disse faktorene er til sammen med å definere din aerobe kapasitet.

Du øker ditt oksygenopptak, altså bedre kondisjon.

  • Beskrivelse

Timen er lagt opp med en progressiv oppvarming (ca 10 min) før man gjennomfører 6 drag på 3 min med moderat intensitet hvor restitusjonstiden mellom dragene er på 2 minutter. Videre gjennomfører man 10 stykk 15/30, med gradvis økende belastning. Kortintervallene defineres med bruk av watt og følelse og gjennomføres med høy til svært høy intensitet, som tilsvarer en følelse av å være «veldig anstrengende». Timen avsluttes med god nedtrapping.

 En sterkere kropp gir en lettere hverdag! 

  • Hvem passer timen for

Alle våre sykkeltimer passer i utgangspunktet for alle. Forskjellen mellom gule og blå timer går på hvordan timen «coaches» (moderat eller hardt) og hvilken profil (drag og intensitet) som er definert på timen. Likevel er det opp til hvert enkelt medlem å justere sin egen sykkel underveis, som gjør at man kan justere ned/opp belastningen etter eget ønske.

Du tilpasser selv fart og motstand.

Til booking    

Se andre gruppetimer