Fysioterapeut - Steffen

Fysioterapeut Spenst

Steffen Orvik Engdal leier lokaler hos oss. Ta direkte kontakt med han for timeavtale, kontaktinfo finner du her.

Steffen har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk, og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Jeg kan ta i mot pasienter med refusjon, og du kan ta direkte kontakt med meg for å få vurdering om du har rett til å bli fulgt opp av fysioterapeut med refusjonsrett.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

  • Rehabilitering og forebyggende trening.
  • Enkle, konkrete råd om hvordan du kan redusere smerter/plager i hverdagen
  • Muskulære behandlingsteknikker
  • Leddmobilisering

Du vil få:

  • En grundig undersøkelse og vurdering av funksjon/problemstilling i lys av systematisert erfarings- og forskningskunnskap
  • Svar på dine spørsmål
  • Hjelp til smertelindring og egenmestring av plagene
  • Fokus på å behandle årsaken og ikke symptomene
  • Råd og hjelp for å hindre at plagene kommer tilbake.

Kontaktinfo: Tlfnr: 95731681, steffenengdal@gmail.com

Ring