10% på kontorrekvisita i butikk, gjelder ikke tilbuds- og netto priser ("grønne" priser).