12.02.22 fjernet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19.
Spenst følger anbefalinger fra myndighetene.

Ellers opprettholder vi de gode rutinene vi allerede har med vask av senteret.