Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på våre gjeldende retningslinjer fra FHI som er tilpasset treningsbransjen. Se for øvrig våre trivselsregler ovenfor.