Nøkkelkortet hentes på Spenst Komsaflata og kan brukes fra og med datoen medlemskapet er kjøpt og i 7 dager.