Nøkkelkortet hentes på Spenst Komsaflata i våre bemannede åpningstider og kan brukes fra og med datoen medlemskapet er kjøpt og i en måned. 

Studentbevis må fremvises før nøkkelkort utleveres.