Nøkkelkortet hentes på Spenst Komsaflata og kan brukes fra og med datoen medlemskapet er kjøpt og i 14 dager.