Nøkkelkortet hentes på Spenst Komsaflata og kan brukes fra datoen medlemskapet er kjøpt og i en måned.