Ukeskort kr 320
2-ukeskort kr 625
Månedskort student kr 675
Månedskort ordinært kr 835

 

Nøkkelkortet hentes i resepsjonen i våre bemannede åpningstider.