Spinning med Tina

Sykkeltimene med moderat intensitet har som hovedmål og bidra til økt utholdenhet (utnyttelsesgrad) og arbeidsøkonomi, som igjen kan bidra til å øke din anaerobe terskel.  

I sykkeltimene får du opp pulsen over en lengre periode, derfor er spinning med på å øke kondisjonen.

  • Beskrivelse

Timen er lagt opp med en progressiv oppvarming (ca 10 min) før man gjennomfører 3 lengre intervalldrag (topper). Lengden på dragene kan variere noe og er ikke fiksert til et spesielt antall minutter, derfor navnet «3toppers». Alle drag gjennomføres med moderat intensitet (terskelsone), som tilsvarer en følelse av å være «behagelig anstrengende».  Restitusjonstid mellom dragene er på 2 minutter. Timen avsluttes med god nedtrapping og en kort uttøying.

 En sterkere kropp gir en lettere hverdag! 

  • Hvem passer timen for

Alle våre sykkeltimer passer i utgangspunktet for alle. Forskjellen mellom gule og blå timer går på hvordan timen «coaches» (moderat eller hardt) og hvilken profil (drag og intensitet) som er definert på timen. Likevel er det opp til hvert enkelt medlem å justere sin egen sykkel underveis, som gjør at man kan justere ned/opp belastningen etter eget ønske.

Du tilpasser selv fart og motstand.


Til booking    

Se andre gruppetimer