Senior på bosu

Målet med timen er å øke kondisjon, generell muskelstyrke, balanse og bevegelighet.

Treningen handler om å opprettholde en funksjonell kropp, men det sosiale felleskapet som skapes gjennom treningen er vel så viktig.

  • Beskrivelse

Oppvarming og kort kondisjonsdel med enkle trinn på gulv til fantastisk fin musikk fra 50, 60, 70 og 80 tallet som gjør at du blir ekstra "lett på foten". Fokus på balanse, bevegelighet og funksjonelle øvelser tilpasset hverdagslivet. Timen skal gi velvære og helsemessig gevinst. Instruktøren vil motivere og veilede deg gjennom hele timen slik at du kan prestere på ditt nivå. Det er ikke uvanlig med stor spredning med tanke på både fysisk form og tidligere treningserfaring, det er derfor viktig å lytte til sin egen kropp.

Redusert muskelstyrke i ben, kombinert med svekket balanse kan føre til hyppigere fall, som er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Trening er derfor en svært viktig forebyggende faktor for at folk skal kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Vi fokuserer derfor på funksjonelle øvelser som bedrer funksjonsdyktighet, balanse og kroppskontroll. Treningen er tilpasset slik at alle mestrer øvelsen, men du får også noen utfordringer.

 En sterkere kropp gir en lettere hverdag! 

  • Hvem passer timen for

Seniortimen passer og er tilrettelagt for deg som er godt voksen og ønsker å komme i form eller vedlikeholde formen sammen med glade likesinnede! På treningen møter du mange eldre som sammen skaper et fantastisk miljø som vi garanterer du vil trives i. 
Selv personer som ikke har begynt å trene før etter de har fylt 75 år har fått økt forventet levetid med nye treningsvaner. Det er aldri for sent å begynne å trene, og ulike fysiske plager er heller ingen hindring.

Seniortreningen er vellykket når det summer i latter og glede.

 Til booking    

Se andre gruppetimer