Spinningsalen

Alle sykkeltimer med høy intensitet har som hovedmål å bidra til å øke ditt maksimale oksygenopptak (kondisjon) og dermed også bidra til økt utholdenhet (utnyttelsesgrad). Disse faktorene er til sammen med å definere din aerobe kapasitet.

Høyintensiv intervalltrening, også kjent som HIIT er en effektiv form for kondisjonstrening hvor man arbeider med svært høy intensitet over relativt korte arbeidsperioder.

  • Beskrivelse

Timen er lagt opp med en progressiv oppvarming (ca 10 min) før man gjennomfører et 3 minutters overgangsdrag, hvor man også vil kunne definere belastningen for de neste dragene. Videre gjennomføres 7 drag på 3,5 min, satt sammen med 5 stykk 30/15 intervaller med økende belastning på drag 4, 6 og 8. 30/15 intervallene defineres med bruk av watt og følelse og gjennomføres med høy til svært høy intensitet, som tilsvarer en følelse av å være «veldig anstrengende».  Restitusjonstid mellom dragene er på 2 minutter. Timen avsluttes med god nedtrapping.

 En sterkere kropp gir en lettere hverdag! 

  • Hvem passer timen for

Alle våre sykkeltimer passer i utgangspunktet for alle. Forskjellen mellom gule og blå timer går på hvordan timen «coaches» (moderat eller hardt) og hvilken profil (drag og intensitet) som er definert på timen. Likevel er det opp til hvert enkelt medlem å justere sin egen sykkel underveis, som gjør at man kan justere ned/opp belastningen etter eget ønske.

Du tilpasser selv fart og motstand.

Til booking     

Se andre gruppetimer